Президентът на Република България незабавно трябва да се намеси за решаването на проблема на хората от с. Пролеша. Неговият министър на регионалното развитие и благоустройството превърна проблема от експертен в политически, защото след като Институтът за пътна безопасност обяви, че завежда стотици дела срещу държавата за незаконно поставената камера на път I-8 след няколко часа те издадоха ново писмо, с което ни съобщиха, че е законна. Опитът, който ще се направи, че това е техническа грешка е абсолютно несъстоятелен, защото проблемът с хората от Пролеша е налице повече от една година. Необходимостта от изцяло нова политика в управлението на инфраструктурата на България се затвърждава все повече след всяко действие на министър Шишков.