Повече от месец новото правителство не предприема действия за обезопасяване на повредената пътна инфраструктура следствие от ПТП. На сайта на АПИ последните възлагания за поддръжка и ремонт на републиканската пътна мрежа са от април, май и юни месец 2022 г. Същите бяха публикувани отново след настояване на Института за пътна безопасност. Линк към заданията:
https://api.bg/bg/zadaniya-za-vuzlagane-na-deynosti-po-trp.html
Пътнотранспортните произшествия от началото на годината са нараснали с над 16 % по данни на МВР, като убитите към 10 юли са достигнали 250 души, което е с 15 души повече към същата дата на миналата година. Най-лошото е, че само през месец юни и първите десет дена на юли тази година наблюдаваме драстично увеличение на Тежките ПТП, при които се отчитат по няколко жертви само при настъпило едно ТПТП.
Порочните политики на министър Шишков се продължават и от новия министър на регионалното развитие и благоустройството г-н Андрей Цеков.
Институтът за пътна безопасност поиска по ЗДОИ да получи тримесечните отчети за дейността на АПИ за 2022 година, но по разпореждане на министър Цеков АПИ не ги предостави. През 2022 година са изхарчени рекордните около три милиарда и двеста милиона лева, като резултата е извършен основен ремонтна 7 км  третокласен път и на един селскостопански надлез, въпреки че на населението бе обещано, че ще бъдат ремонтирани над 3200 км РПМ. Нещо повече бяха публикувани дори карти с пътищата, които ще бъдат ремонтирани. Линк към картите: https://api.bg/bg/programa-za-remonti-na-republikanskite-putishcha-za-2022-godina.html
Точно преди една година Института за пътна безопасност алармира за двете свлачища на тунел „Железница“, за чието изграждане са похарчени над 270милиона лева, но и към днешна дата съоръжението  затворено, а новото ръководство на МРРБ и АПИ продължава с шишканиите на старото ръководство.

Точно преди една година Институтът за пътна безопасност алармира за непочистената растителност по пътища, занеподмяната на знаци и мантинели, за което на книга се харчат милиони левове, но де факто се прилага изпитана корупционна схема, като се крият заданията на АПИ. По този начин обществения контрол върху извършените дейности по почистването на растителност, подмяна на знаци и мантинели става невъзможен, а броя на ТПТП се увеличава.

Налице е пълна приемственост на новото ръководство на МРРБ на порочните практики на предишното ръководство. Министър Цеков отказва да предостави/публикува извършените ревизии на толсистемата от предишните министри Шишков и Караджов.

Желанието на правителството да намали пътнотранспортния травматизъм може да се осъществи единствено при допускане на извънсистемния граждански контрол върху дейността на отговорните институции. Към този момент поведението на министъра на регионалното развитие и на избрания от него управителен съвет на АПИ показва, че ще се следват политиките създаващи корупционни практики.

Нарастващият пътнотранспортен травматизъм през последния месец и липсата на нови политики в сферата на транспортната ни система са предпоставка да направим обосновано заключение, че към края на 2023 година ще достигнем нивата от 2019 година при жертвите и ранените от ПТП, а вероятно ще ги надминем за съжаление.

Институтът за пътна безопасност настоява за незабавни действия за допускане на извънсистемния граждански контрол и прозрачност в управлението на пътната инфраструктура в България, както и публична отчетност на разходите в реално време по поддръжката на пътната инфраструктура.