Юридическият екип на Института за пътна безопасност завежда стотици дела за
незаконно наложените глоби от ТОЛ системата. На 09.01.2023 година получихме писмо
с изх. № СФ22-2174 от Регионалната дирекция за национален строителен контрол –
София-област, в което се посочва, че при прегледа на издадените от МРРБ разрешения
за строеж на изградената на републикански път I-8, гр. Божурище, стационарна
контролна единица за електронно събиране на таксите за ползване на републиканската
пътна мрежа на база изминато разстояние няма разрешително за строеж. Това
означава, че поставените камери на ТОЛ-системата са върху незаконно изградено
съоръжение. Наложените за десетки милиони левове глоби могат да бъдат оспорени в
съда.
Експертите на Института за пътна безопасност многократно в свои доклади са
предупреждавали, че ТОЛ системата не функционира в обществен интерес.
Включително и при среща с министъра на регионалното развитие през месец август
2022 г. , той също беше предупреден за проблемите, които генерира ТОЛ системата.