Близки на пострадали при пътнотранспортни произшествия с подкрепата на Института за пътна безопасност Ви канят на 21.01.2023 година от 11:00 часа в Sofia Outlet Centre, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 92А, етаж 2. да отразите събрание за стартиране на Национална гражданска инициатива (НГИ) „МИСИЯ БЕЗОПАСНИ ПЪТИЩА“.

Целта на НГИ е да се внесе за разглеждане в Народното събрание и/ или Министерския съвет предложение за решаване на въпрос от национално значение осигуряващ безопасността на пътищата в Република България.
„Пътна карта за осигуряване на безопасността по пътищата“, включваща най-малко следните мерки, които да се изпълнят в срок не по-дълъг от 2 години:
1. Приемане на нов Закон за движението по пътищата;
2. Нормативно регламентиране на извънсистемния контрол;
3. Установяване на стандарти за управление на риска от ПТП;
4. Извършване на институционална реформа чрез обединяване на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, Агенция „Пътна инфраструктура“ и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в Държавна агенция „Пътна администрация“;
5. Въвеждане на отворена информационна система по безопасност на движението по
пътищата.

В рамките на инициативата (3 месеца от 21.01.2023 г.) ще бъдат организирани срещи в цялата страна.