На 03.02.2022 г. в МРРБ беше проведена среща за повишаване на обхвата и цените на тол системата. По време на срещата стана ясно, че Министерство на регионалното развитие и благоустройството не бяха подготвени с анализ и предложения за изменения на тол системата. Констатирана беше липсата на тази среща на министъра на транспорта и съобщенията.

Експертите на ИПБ считат, че е недопустимо проблеми, касаещи транспортните фирми, да бъдат решавани в отсъствието на представител на Министерството на транспорта и съобщенията. Министър Караджов не даде отговор защо до този момент не са предприети структурни и кадрови промени в дирекциите, осъществяващи контрол върху републиканската пътна мрежа и тол системата. Констатирано бе, че до този момент контролът е симулативен и неефективен, като това е и една от основните причини за ниската събираемост на средствата от тол системата. Поставен бе въпросът защо не се изпълнява европейски Регламент № 1370/2007. Отговор също не беше даден.

Представител на БГ ТОЛ постави конкретни въпроси към министъра и присъстващият на срещата проф. Олег Асенов, почетен член на сдружение “Европейски център за транспортни политики” и бивш член на УС на АПИ, отговарящ за тол системата в периода 2019-2021 г., отнасящи се за корупционни практики при експлоатацията на системата, както и за плащане на компенсаторни и други такси. Отговор от министъра също не можахме да получим. За модератор на събитието беше поканен Европейския център за транспортни политики. За експертите на ИПБ остана силното притеснение, че министър Караджов симулира желание за повишаване на тол таксите, но няма решение. Също така за нас е изключително странна връзката между министър, модератор, бивш член на УС на АПИ, отговорен за сегашното състояние на тол системата и липсата на отговори от страна на министъра.

Надяваме се, че министър Караджов е дълбоко подведен от своите съветници и че неговите намерения са искрени за справедливо заплащане при ползването на нашите пътища.