рез последните няколко дни в Института за пътна безопасност постъпиха множество сигнали от граждани (повече от 60) за неизпълнение на разпореждането на министър Рашков от 17.06.2021 г. от страна на служителите на “Пътна полиция”. На 24.09.2021 г. експерти на Института за пътна безопасност извършиха проверка на територията на град София и констатираха, че в 10:30 ч. на улица “История Славянобългарска” в посока на движение от надлез “Надежда” към ул. “Каменоделска”, след завоя, е поставена мобилна камера с тринога “Cordon-M” за засичане на превишена скорост. Мястото, на което е разположена камерата, не се характеризира като участък с тежки ПТП, видно от данните на МВР.

Видимото неизпълнение на разпореждането на министър Рашков от 17.06.2021 г. създава объркване и неразбиране от страна на шофьорите за ефективността на контрола, който осъществяват служители на МВР. Необходимо е специализирано обучение и нова методология за контрол, която да бъде приложена в инструкцията за контрол на пътното движение.

Експертите на Института за пътна безопасност остават на разположение да помогнат на министър Рашков за ограничаване на растящия пътнотранспортен травматизъм в страната.